شروع دوره های آموزشی طراحی لباس

/
مطالب تحت آموزش آشنایی با انواع ابزار و وسایل در طراحی لباس و کاربرد…

سمینار ملی مد و پوشاک

/
برگزاری هر ساله همایش ها و جشنواره های ملی و تخصصی مد و پوشاک …

کار گاه های تخصصی طراحی و مهندسی دوخت

/
کمپانی صفا دوره های تخصصی مهندسی دوخت را در جهت ارتقا مهارت خیاطان و…